اتکلاو

Category: Petsblog address: https://naabzist.net

blog details: شیشه: تنها شیشه ای که می تواند درون اتوکلاو قرار بگیرد، پیرکس است. البته بهتر است بدانید شیشه های پیرکس در صورت محکم بسته شدن دربشان، امکان منفجر شدن و ترکیدگی نیز دارند. کاغذ: خود کاغذ را برای استریل کردن و گندزدایی نمی توان داخل اتوکلاو قرار داد اما اگر برچسب و لیبل مواد و تجهیزاتی که درون دستگاه قرار می گیرند، از جنس کاغذ باشد، مانعی ندارد و مشکلی پیش نمی آید. البته توجه داشته باشید که این کاغذها (برچسب و لیبل) بعد از اتوکلاو کردن دیگر نباید مورد استفاده قرار بگیرند. فلزات: اکثر فلزاتی که در صنایع و آزمایشگاه‌ ها استفاده می شوند را می توان درون دستگاه اتوکلاو قرار داد. حتما قبل از شروع فرآیند، هر گونه پلاستیک، واشر یا وسیله ای که ممکن است حین عملیات ذوب شوند را باز کنید.

keywords:

member since: Jan 23, 2022 | Viewed: 178More Related Blogs |

Page 1 of 21
First Previous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Next Last
Page 1 of 21